2015-09-14

Свою першу персональну виставку художник з Донецька Олександр Болотов презентував у Ковелі.

Сумерки в туманном городе
І знову в Ковельському культурно-просвітницькому центрі мистецький аншлаг, в одному з його виставкових залів розгорнулася перша персональна виставка художника з Донецька Олександра Болотова – «Відтінки сірого». Автор зі своєї чималої різноманітної колекції робіт відібрав близько 40 полотен,  які найбільше притаманні назві виставки, і представив їх на суд вибагливих пошановувачів живопису.

Розпочався вечір із поезії. Учасники літературно-мистецького товариства «Творчий світ» Інна Михайлова та Петро Андрійчук прочитали кілька власних творів, які надихнули прибулих на ліричні роздуми, а музика, котру виконувало тріо «Ассоль», створювало в залі неймовірну ауру таємничості та загадковості. З усім цим доречно поєднувалися, встановлені поряд, і елементи інсталяції: манекени чоловіка і жінки, які вечірньої дощової пори опинилися в сквері.

Ініціювала показ картин майстра пензля зі східної України відомий громадський діяч Наталія Дуброва. Ковельчани вже дещо знайомі з творами живопису Олександра Болотова, адже він цьогоріч брав активну участь в одній з міських благодійних виставок, котру теж підготувала Наталія Дуброва.

На жаль, автор картин не зміг бути присутнім на власному художньому вернісажі, тому кілька біографічних даних із життя і творчості Олександра Болотова  прибулі дізналися від ведучої. Зокрема, вона розповіла, що митець закінчив художнє училище в рідному Донецьку, нині працює в різних жанрах живопису, але найбільше полюбляє зображати пейзажі. В його представлених картинах гармонійно поєднуються дощ, туман чи сніг – все це - в сірих тонах і двоє закоханих – він і вона, які проходжуються просторими вуличками чи скверами Харкова, Львова, Донецька, Севастополя, Хмельницького, а може набережною Лондона чи Нью-Йорка.

Красные зонты города Ковеля

Скрізь, де б художник не побував, він бере з собою етюдник та фарби і створює картини. Людмила Валова зі Львова помітила на виставці рідні її серцю місця стародавнього міста Лева в осінньому тумані, також її зацікавленість викликали й інші роботи автора.

Виставка такого стилю, жанру в Ковелі відбувається вперше. З цим погодилася й директор місцевої дитячої школи мистецтв імені Андроника Лазарчук Олена Цьомик. Вона теж поділилася враженнями від побаченого.

І, дійсно, фантазія художника - невичерпне джерело фантазії для глядача. У роботах Олександра Болотова кожен бачить щось своє. Звісно, можна дати волю фантазії дивлячись на одну з найсвіжіших його картин «Червоні парасольки», однак лише ковельчани там угледять одну з центральних вулиць свого рідного міста. Безперечно, роботи художника з Донецька змушують нас якось по-новому поглянути на прості речі та предмети, побачити в них щось прекрасне, неповторне.

Львов. Сумерки. Аллея к театру

Лондон. Пикадилли

Поцелуй на набережной

Донецк, набережная реки Кальмиус

Зима в туманном городе

Киев, ул.Б.Хмельницкого. Дождь

Киев. Бульвар Шевченко

Двое под зонтом

Белая ночь в туманном городе

Двое в туманном городе

Крещатик дождливый

Лондон. Грин-парк. Дождливая весна

Лондон. Набережная Виктории. Биг-Бен

Лондон. Синие сумерки

Лондон. Украинский собор Св.Семейства

Луганск.Дождь. Дом со шпилем

Львов. Кафе и трамвай

Львов.Осень на Галицкой

Небоскрёбы и такси

Нью-Йорк. Вест-стрит

Севастополь. Дом с башней на ул. ген.Петрова

Сиреневые сумерки

Сквер. Дождь

Телефонные будки в Лондоне

Фонари в туманном городе

Харьков. Ресторан на улице Сумской

Харьков. Трамвай на Пушкинской

Харьков. У исторического музея

Харьков. У Советского переулкаСвою первую персональную выставку художник из Донецка Александр Болотов презентовал в Ковеле


И снова в Ковельском культурно-просветительском центре художественный аншлаг, в одном из его выставочных залов развернулась первая персональная выставка художника из Донецка Александра Болотова – «Оттенки серого». Автор со своей немалой разнообразной коллекции работ отобрал около 40 полотен, которые больше присущи названии выставки, и представил их на суд искушенных ценителей живописи.

Начался вечер с поэзии. Участники литературно-художественного общества «Творческий мир» Инна Михайлова и Петр Андрийчук прочитали несколько своих произведений, которые вдохновили прибывших на лирические размышления, а музыка, которую выполняло трио «Ассоль», создавало в зале невероятную ауру таинственности и загадочности. Со всем этим уместно сочетались, установленные рядом, и элементы установки: манекены мужчины и женщины, которые вечерней дождливой поры оказались в сквере.

Инициировала показ картин мастера кисти из восточной Украины известный общественный деятель Наталья Дуброва. Ковельчани уже немного знакомы с произведениями живописи Александра Болотова, ведь в этом году он принимал активное участие в одной из городских благотворительных выставок, которую тоже подготовила Наталья Дуброва.

К сожалению, автор картин не смог присутствовать на собственном художественном вернисаже, поэтому несколько биографических данных из жизни и творчества Александра Болотова прибывшие узнали от ведущей. В частности, она рассказала, что художник окончил художественное училище в родном Донецке, в настоящее время работает в разных жанрах живописи, но больше всего любит изображать пейзажи. В его представленных картинах гармонично сочетаются дождь, туман или снег – все это - в серых тонах и двое влюбленных – он и она, которые бродят просторными улицами или скверами Харькова, Львова, Донецка, Севастополя, Хмельницкого, а может набережной Лондона или Нью-Йорка.

Везде, где бы художник не побывал, он берет с собой этюдник и краски и создает картины. Людмила Валовая из Львова заметила на выставке ее родные сердцу места древнего города Льва в осеннем тумане, также ее интерес вызвали и другие работы автора.

Выставка такого стиля, жанра в Ковеле происходит впервые. С этим согласилась и директор местной детской школы искусств имени Андроника Лазарчук Елена Цемик. Она тоже поделилась впечатлениями от увиденного.

И, действительно, фантазия художника - неиссякаемый источник фантазии для зрителя. В работах Александра Болотова каждый видит что-то свое. Конечно, можно дать волю фантазии глядя на одно из самых последних его картин «Красные зонтики», однако лишь ковельчани там увидят одну из центральных улиц своего родного города. Бесспорно, работы художника из Донецка заставляют нас как-то по-новому взглянуть на простые вещи и предметы, увидеть в них что-то прекрасное, неповторимое.

19.11.2013

Комментариев нет:

Отправить комментарий